Teknisk expertis


Vision Technology Group AS har levererat avancerade elektroniklösningar till transport- och logistiksektorn sedan 1990. TraceGrid är företagets tredje generation av flotthanteringsplattformar. Mjukvaran utvecklades i Norge och företaget erbjuder grundlig utbildning och support för produkterna.


Miljö- och kostnadsfördelar


TraceGrid är flexibelt, användarvänligt och ger information som underlättar och optimerar resurshantering inom ditt företag. De flesta av våra kunder får tillbaka pengarna för investeringen inom bara 90 dagar!
TraceGrid innebär också stora miljöfördelar för ditt företag. Förbättrad resurshantering innebär mer precisa avstånd, minskad bränsleförbrukning, precisa leveranstider och minskar förlorad tid p.g.a. avbrott. Både bränslestöld och bränsleläckor kan upptäckas lättare med vårt kompletta bränslehanteringssystem. Sänk dina bränslekostnader och ge företaget en grönare och miljövänligare image!

Effektivitetsboosta ditt företag


Våra systemlösningar ger dig komplett, uppdaterat information om varje enskild fordons position och status och gör det möjligt att kommunicera direkt med föraren.  Eftersom TraceGrid är webbaserat kommer du alltid åt systemet via datorer, surfplattor eller smartphones om de anslutna till Internet.

Samtliga funktioner kan anpassas för att uppfylla företagets behov. Systemet är meddelandebaserat. Du måste alltså inte hela tiden hålla koll på systemet. Du får meddelanden angående förseningar, underhållsintervall, ickeöverensstämmelser etc. som gör det möjligt för dig att agera på ett tidigt stadium och förhindra förlust.