TraceGrid erbjuder olika lösningar gällande skydd mot bränslestöld. I många fall är information från bussen tillräcklig men det finns begränsningar. Bränslenivån kan förslagsvis bara avläsas när tändningen är på och mätningen är inte alltid exakt. För extra säkerhet erbjuder vi:

Extra bränslenivåsensorer och bränsleräknare
Varningsmeddelande vid misstänkt bränslestöld
Möjlighet att hitta position och tid för fel eller händelser

Bränslenivåsensorer

En extra bränslenivåsensor i bränsletanken ger mer precis precis data om dieselvolymen i tanken. Se hur mycket diesel som tankades och hur mycket som är kvar i tanken.

Sensorn är inte beroende av tändningen och kan upptäcka bränsleläcka även när fordonet är parkerat dygnet runt.
Bränsletanken kan kalibreras upp till 98% korrekt avläsning.
Motverka bedrägeri, dränering och otillåten användning av bränsle

Bränsleräknare

Differential fuel flow meterOm du behöver precis information om hur mycket bränsle som har använts i ett fordon kan du installera bränsleflödesmätare och bränsleräknare som ger dig mycket precis information om bränsleförbrukningen. Bränsleräknare ger objektiv information om reell bränsleförbrukning och om hur länge fordonet varit i bruk. Detta möjliggör också en sänkning av bränsle- och reparationskostnaderna. Bränsleräknaren gör det möjligt att generera bränsleförbrukningsvärden för valda rutter och operationsteknik.

Den ekonomiska vinningen vid användning av bränsleräkningsenheter skiljer sig åt mellan företag men vanligtvis mellan 10 till 40%, beroende på utgångssituation och ledningens konsekvens.

 

Prova TraceGrid mjukvara gratis i 32 dagar

La oss skal ikke bruke for mye tid på å snakke om hvordan TraceGrid kan hjelpe deg. Vi vil heller gi deg en gratis prøveversjon slik at du selv kan se hvordan systemet virker og hvilke fordeler det gir deg i daglig drift. Ikke vent for lenge – klikk nå for å kontakte oss.

Lösningar

Körbok

Följ fordonens position och få automatiska körrapporter via e-mail

Fjärrnedladdning av färdskrivare

TraceGrid-systemet laddar själv ner färdskrivare och förarfiler så att du slipper tänka på det.

Tvåvägskommunikation med förare

Skicka ankomstdestination till eller kommunicera via textmeddelande med föraren

Bränslehantering

Följ upp hur mycket bränsle som används inom ditt företag och få tillgång till olika rapporter gällande bränsleeffektivitet.

Lasttemperaturmonitor

Se godsets temperatur och få notifikationer om olämplig temperatur i realtid.

Spårning av godsbehållare och gods

Spåra gods och fordon och utrusta godset med extra säkerhetslösningar.

Avancerad monitoring av anläggningsmaskiner

Få maximalt med information från dina fordon.

Skydd mot bränslestöld

Skydda företagsbränslet mot eventuell stöld

Vill du ha den bästa lösningen för ditt företag? Kontakta oss och vi svarar inom 24 timmar - eller ring oss nu.
+